De ICT-sector en de overheid gaan samenwerken om kinderporno op internet te bestrijden. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gedragscode Notice-and-Takedown: deelnemers gaan content die door het Expertise Bureau Online Kindermisbruik wordt aangeduid als kinderporno verwijderen. Digihosting ondersteunt deze aanpak van harte.

Eén van de maatregelen in het programma Children Safe On Internet is een uitbreiding van de Gedragscode Notice-and-Takedown. De code maakt het mogelijk om materiaal dat evident onrechtmatig is, snel te verwijderen. In eerste instantie wordt dan de eigenaar van de website aangesproken. Geeft die niet thuis, dan wordt de hoster gevraagd om de content te verwijderen. Digihosting is van mening dat vrijheid van meningsuiting in dergelijke gevallen ondergeschikt is aan voorkoming van verspreiding van mogelijke kinderporno.

De moeilijkheid zit hem in de voorwaarde ‘evident onrechtmatig’. Dat is soms lastig vast te stellen.  Bij kinderporno komt daar nog bij dat het strafbaar is om het te bekijken en je dat als provider ook helemaal niet wilt. In de praktijk wordt daarom door bijna alle providers al jaren op het oordeel van het EOKM vertrouwd. Dit wordt nu expliciet gemaakt, vertelt Gerkens. “Er is een addendum aan de code toegevoegd. Alle partijen die de code onderschrijven, vertrouwen nu op ons oordeel. Als wij aangeven dat bepaalde beelden gezien kunnen worden als kinderporno, dan zorgen zij dat het verwijderd wordt. Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Die nemen we heel serieus.”